Rumia II

Rodzaj przestrzeni:

ogród przy zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej

 

Miejsce:

Rumia

 

Powierzchnia:

1200 m2

 

Zakres:

gospodarka zielenią istniejącą, zieleń projektowana, nawierzchnie

 

Idea:

Głównym założeniem było uporządkowanie różnorodnej, istniejącej roślinności. Nie mniej jednak założeniem projektowym było stworzenie ogrodu, przytulnego i kolorowego, o swobodnym układzie kompozycyjnym. Zachowano wszystkie wieloletnie drzewa owocowe ze względu na wartości sentymentalne oraz użytkowe, w oparciu o ich lokalizacje nadany został układ kompozycyjny. Nawierzchnie doskonale uzupełniają się optycznie z projektowanymi rabatami, dzięki czemu wszystko tworzy spójną lecz jednocześnie różnorodną całość.

Date

7 marca 2019