ETAPY WSPÓŁPRACY

 1. Wstępna wycena

Możliwe jest dokonanie wstępnej wyceny projektu ogrodu, po przesłaniu przez Inwestora na adres mailowy (biuro@studioplener.com) poniższych materiałów, :

 • mapa działki wraz z podaniem lokalizacji,
 • kilka zdjęć stanu istniejącego,
 • informacja co wchodzi w zakres projektu, oprócz zieleni, np.: projekt podjazdu, ogrodzenia, elementów małej architektury takich jak pergola, altana, kuchnia letnia itp.
 1. Wycena prac projektowych, ustalenie harmonogramu prac, i podpisanie umowy.
 1. Dokonanie analizy terenu opracowania i pomiarów.
 1. Przedstawienie kilku propozycji koncepcyjnych do wyboru, wspólne wypracowanie najdogodniejszego dla Inwestora rozwiązania się nad finalnym efektem.
 1. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą między innymi:
 • schemat funkcjonalny z bilansem powierzchni
 • rzuty z zestawieniem ilościowym projektowanych materiałów
 • wizualizacje
 • detale
 • model 3D
 1. Jeżeli Inwestor decyduje się na realizację inwestycji przez naszą firmę, na tym etapie opracowujemy szczegółową wycenę i harmonogram prac realizacyjnych.
  UWAGA! Nasi Klienci mają pierwszeństwo rezerwacji terminów realizacji swojego wymarzonego ogrodu.